TÜBİTAK 118S796, Araştırmacı, 2019

Devam ediyor...


TÜBİTAK 118S391, Yürütücü, 2018

Devam ediyor...


UÜ BAP OUAP(T)-2018/9, Araştırmacı, 2018

Devam ediyor...


UÜ BAP KUAP(T)-2016/23, Yürütücü, 2016-2018

Maternal CDP-kolin tedavisinin yenidoğan sıçan akciğer dokusu maturasyonu üzerine olası etkilerinin araştırılması.


UÜ BAP KUAP(T)-2013/76, Araştırmacı, 2014-2017

Hiperoksik beyin hasarında üridin tedavisinin muhtemel koruyucu etkisinin araştırılması.


TÜBİTAK 114R016, Danışman, 2014-2017

Parvovirus Enfekte Köpeklerin Salyalarında Yeni Inflamatuar Biyobelirteçlerin Araştırılması.


TÜBİTAK-COST Aksiyonu BM1001 - 113S538, Yürütücü, 2014-2016

Deneysel Parkinson Modelinde Peptit Nanofiberlerin Tedavi Edici Etkinliğinin Araştırılması.


TÜBİTAK 213O177, Danışman, 2014-2016

Barınak Köpeklerinde Stresin Salya Kortizol, Alfa Amilaz Ve Kolin Düzeyleri İle Tayini Ve İşitsel, Koku Uyaranları Ve İnsan Temasının Stres Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması.


UÜ BAP AYP(T)-2014/1, Yürütücü, 2014-2015

Deneysel beyin hasarı modelinde besinsel destek tedavisinin etkilerinin araştırılması.


TÜBİTAK 113O228, Araştırmacı, 2014-2016

Sarımsakta Düşük Sıcaklık Koşullarında Tiamin Biyosentezinde Görev Alan THIC Genin İfade Düzeyi, Tiamin ve Bazı Biyokimyasal Bileşiklerin İçeriklerinde Oluşan Değişimlerin Belirlenmesi.


UÜ BAP HDP(T)-2014/35, Yürütücü, 2014-2015

İnsülin’in sıçanlarda üridin düzeylerine etkisinin araştırılması.


TÜBİTAK- Slovenya ARRS İkili İşbirliği Projesi - 112S414, Araştırmacı, 2013-2016

Beyin Ekstraselüler Matrisinin Nörodejenerasyondaki Rolünün Alzheimer’da Araştırılması.


UÜ BAP HDP(T)-2012/54, Yürütücü, 2012-2014

Gebelikte ve yenidoğanlarda serum pirimidin düzeylerinin incelenmesi.


UÜ BAP UAP(T)-2012/9, Araştırmacı, 2012-2014

Periferik Sinir Kesilerinde Sitikolin Uygulamasının Koruyucu Etki Mekanizmalarının Araştırılması.


UÜ BAP UAP(T)-2012/5, Araştırmacı, 2012-2014

Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda üridin tedavisinin kognitif fonksiyonlara etkisi.


TÜBİTAK 111O026, Araştırmacı, 2011-2013

Buzağı endotoksemisinin tanı ve tedavisinde yeni yaklaşımlar: Proteomik inceleme ve intravenöz kolin etkisi.


UÜ BAP F-2010/60, Araştırmacı, 2010-2012

Nörolojik hastalıklarda kullanılan ilaçların genotoksik etkilerinin kısa süreli in vivo test yöntemleriyle araştırılması.


TÜBİTAK 109O660, Araştırmacı, 2010-2011

Endotoksemili Köpeklerde Intravenöz Kolin Tedavisinin Akut Faz Proteinleri ve Hemostatik Fonksiyonlara Etkisi.


UÜ BAP T(U)-2009/2, Araştırmacı, 2009-2013

Neonatal hipoksik iskemik sıçan modelinde CDP-kolin ve metabolitlerinin nöroprotektif etkinliklerinin ve olası etki mekanizmalarının araştırılması.


TÜBİTAK-COST Aksiyonu BM1001 - 108S354, Yürütücü, 2009-2012

Dışarıdan verilen pirimidin bileşiklerinin sıçanlarda pirimidinerjik nörotransmisyona etkileri: diğer nörotransmitter sistemleri ile etkileşimler.