Patent Id: 2967061

Use of pyrimidines in enhancement of stress tolerance, European Patent Office, 2967061.


Patent Id: TR 2014 01995 B

Pirimidin bileşiklerinin bitkilerin stres toleransını arttırmada kullanımı, Türk Patent Enstitüsü, TR 2014 01995 B.


Patent Id: TR 2013 02102 B

Üridin’in bitkilerin büyüme ve gelişiminde kullanımı, Türk Patent Enstitüsü, TR 2013 02102 B.


Patent Id: TR 2013 02103 B

Sitidin’in bitkilerin büyüme ve gelişiminde kullanımı, Türk Patent Enstitüsü, TR 2013 02103 B.