1993 - 1999
(Lisans)
Tıp Doktoru
(Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi)
2000 - 2003
(Tıpta Uzmanlık)
Araştırma Görevlisi
(Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji A.D.)
2004 - 2008
(Uzmanlık Sonrası)
Araştırma Görevlisi
(Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA)
2008 - 2014 Doçent Doktor
(Öğretim Üyesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji A.D.)
16.12.2008 tarihinde Doçent unvanı almaya hak kazanmıştır.
2014 - Halen Profesör Doktor
(Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji A.D.)
11.07.2014 tarihinde Profesör unvanı almıştır.