2015, Hasvak Bilim Ödülü

2015

2015, Prof. Dr. İhsan Doğramacı Yayın Ödülü, Türkiye Milli Pediatri Derneği


2014, TÜBİTAK Teşvik Ödülü

2014

2014, Uludağ Üniversitesi Yıllık Yayın ve Sanatsal Performans Ödülü


2014, Uludağ Üniversitesi Atıf Ödülü


2013, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresinde Sözel Sunum 1.lik ödülü


2013, Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Araştırma Ödülü


2012, Uludağ Üniversitesi Atıf Ödülü


2012, 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresinde Poster Bildiri Ödülü


2012, 20. Ulusal Neonatoloji Kongresinde Sözel Sunum 3.lük ödülü


2009, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü

2009

2008, Türk Farmakoloji Derneği R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü

2008