Nörodejeneratif Hastalıklar

Toplumda yaygın olarak görülen Alzheimer, Parkinson ve inme gibi ileri yaş hastalıklarının ve yenidoğan döneminin önemli mortalite ve morbidite nedenleri olan hiperoksik beyin hasarı ve hipoksik-iskemik ensefalopati hastalıklarının deneysel modellerini kullanarak yeni tedavi yaklaşımlarının araştırılması

Pirimidin Bileşiklerinin Beyin Fonksiyonlarındaki Rolü

Beyinde pirimidin sentezi ve salıverilmesinin; bu faaliyetlerin dışarıdan verilen pirimidin bileşikleri ile nasıl değiştiğinin; değişen pirimidin sentez ve salıverilmesinin beyindeki iletişime katkısının ve sinir hücrelerini koruyucu rolünün araştırılması. Bu anlamda, deney hayvanı beyninde pirimidinerjik nörotransmisyonun varlığı ilk kez laboratuvarımızda gösterilmiştir (Cansev et al., Neuropharmacology. 2015 Apr;91:77-86. doi: 10.1016/j.neuropharm.2014.12.019.)

Beyin Fosfolipid Metabolizması

Beyinde fosfolipid sentezinin ön maddeler yoluyla nasıl düzenlendiğinin ve beyin fosfolipid miktar artışının sonuçlarının ve bu tür uygulamaların beyinde fosfolipid düzeylerinin azalması ile ilişkili Alzheimer gibi hastalıkların tedavisindeki yerinin araştırılması.

Kolinerjik Nörofarmakoloji

Asetilkolin sentezi, depolanması ve salıverilmesini etkileyen bileşiklerin ve nikotinik ve muskarinik kolinerjik reseptör uyarımının kolinerjik ajanlar tarafından nasıl düzenlendiğinin araştırılması.

Kardiyovasküler ve Nöroendokrin Sistemlerin Düzenlenmesi

Kan dolaşımını ve farklı fizyolojik koşullarda çeşitli hormonların sentez ve salıverilmesini etkileyen bileşiklerin araştırılması ve vücudun bu değişikliklere verdiği cevapların değerlendirilmesi.